Farmy fotowoltaiczne

Greenenerga Polska sp. z o.o. jako firma z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji projektów deweloperskich w Polsce (11 projektów zakończonych pozwoleniem na budowę i trzema wygranymi aukcjami). Kompleksowo zajmuję się procesem przygotowania koncepcji oraz opłacalności farmy fotowoltaicznej, opracowania dokumentacji technicznej i projektowej, a także budową farmy pod klucz.

Farma fotowoltaiczna pozwala skuteczne wykorzystać potencjał energii słonecznej. Gwarantuje czystą energię, bez hałasu i zanieczyszczeń. Samoczynne działanie instalacji sprawia, że jest ona praktycznie bezobsługowa. Przy budowie instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub dachu budynku VAT wynosi 8%.

​​

Etap pierwszy

 • zawarcie umowy realizacji prac projektowych
 • opracowanie harmonogramu prac projektowych
 • przygotowanie wstępnej koncepcji lokalizacji instalacji PV z określeniem uzysków energetycznych oraz kosztów inwestycyjnych
 • opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
 • opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
 • przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy
 • przygotowanie dokumentacji do uzyskania warunków przyłączenia do sieci Elektroenergetycznej

Etap drugi

 • przygotowanie projektu branży elektrycznej instalacji PV w celu uzyskania pozwolenia na budowę wraz z przedmiotem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną farmy PV
 • przygotowanie projektu branży konstrukcyjnej instalacji PV wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją terenu
 • opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń budowlanych dla całego zakresu projektu
 • opracowanie wniosku o wydanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej
 • przygotowanie dokumentacji do udziału w aukcji organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki

Etap trzeci

 • przygotowanie oferty na budowę farmy fotowoltaicznej
 • zawarcie umowy o wykonanie farmy fotowoltaicznej wraz z  harmonogramem finansowo-rzeczowym
 • równanie terenu wraz z dostawą i budową ogrodzenia
 • dostawa konstrukcji pod panele
 • dostawa i montaż trafostacji
 • dostawa modułów PV wraz z osprzętem elektrycznym
 • organizacja punktu sanitarnego wraz z zewnętrznym źródłem prądu
 • ochrona, montaż okamerowania, oświetlenia
 • kafarowanie oraz montaż konstrukcji pod panele
 • dostawa montaż inwerterów
 • podłączenie i uruchomienie farmy PV wraz z pomiarami
 • projekt wykonawczy i uzgodnienia