Ulga termomodernizacyjna

Ulga na panele fotowoltaiczne

Ulga termomodernizacyjna na panele fotowoltaiczne stanowi jeden ze sposobów na zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza. Jej wprowadzenie ma docelowo zachęcić do walki ze smogiem, a co za tym idzie poprawić jakość powietrza. Pozwala to na odliczenie od dochodów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł. Wszystkie wydatki należy udokumentować na podstawie faktur VAT. Jeżeli w danym roku podatkowym kwota odliczenia nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, można ją odliczać w kolejnych latach maksymalnie do 6 lat.

Komu przysługuje?

Ulga przeznaczona jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych będących właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno podatnikom opłacającym podatek. Według skali podatkowej, według stawki podatku liniowego, jak również opłacającym podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Czy można odliczyć instalację fotowoltaiczną?

Ważne jest, aby podatnicy chcący skorzystać z ulgi ponosili koszty termomodernizacyjne, które przyczynią się do ograniczenia zużycia energii w budynku mieszkalnym lub do ograniczenia emisji CO2 w związku z jej produkcją. Instalacja fotowoltaiczna wraz z osprzętem, które montowane są przez naszą firmę zaliczają się jak najbardziej do elementów, które można zaliczyć do kosztów termomodernizacyjnych. A co za tym idzie, odliczyć je od podatku dochodowego.