Mój prąd

Program rządowy

Dla prosumentów, których zainteresowała mikroinstalacja dachowa. Chcących cieszyć się z darmowego prądu, istnieje możliwość uzyskania aż 5.000 zł bezzwrotnej dotacji z NFOŚiGW. Termin składania wniosków w programie „Mój prąd” został przedłużony aż do 2025 roku.

O programie “Mój prąd”

Kwota dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5.000 zł na jedno przedsięwzięcie. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji (panele fotowoltaiczne z oprzyrządowaniem).
Dotacją mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW. Służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Z programu mogą skorzystać prosumenci, którzy mają zawartą umowę kompleksową. Umowa powinna regulować kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Możesz starać się o dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych w wysokości 5000zł brutto na panele fotowoltaiczne z programu rządowego „Mój Prąd”.
Pomożemy wypełnić Ci wniosek

„Mój prąd” a inne dotacje

Osobom korzystającym z dotacji „Mój prąd” przysługuje również ulga termomodernizacyjna na panele fotowoltaiczne. Trzeba tylko wówczas kwotę przedstawioną do odliczenia od podatku pomniejszyć o kwotę otrzymanego dofinansowania w ramach programu „Mój prąd”. Osoby korzystające z ww. programu nie mogą jednocześnie dla tej konkretnej instalacji skorzystać z programu „Czyste powietrze”. W przypadku chęci zakupu instalacji w kredycie istnieje możliwość otrzymania dotacji w programie „Mój prąd”.

Jak załatwić formalności

W przypadku zainteresowania dotacjami nasi doradcy służą Państwu pomocą. Wszelkie formalności pomogą Państwu przygotować tak, aby sprawnie bez zbędnych wizyt mogli Państwo z niego skorzystać. Przygotowanie dokumentacji do wniosku musi być rzetelne, aby wniosek nie został odrzucony. Dlatego zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów.
Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą w uzyskaniu dotacji na panele fotowoltaiczne zapraszamy do kontaktu