Czyste powietrze

Zadbajmy o zdrowe powietrze. Dotacja „Czyste powietrze” na panele fotowoltaiczne to kompleksowy program skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Przy chęci skorzystania z programu, oprócz dotacji na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją domu mogą Państwo otrzymać w ramach programu pomoc w formie pożyczki na naszą instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła.
Organizatorem programu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program będzie realizowany do 2029 roku.

Formy dofinansowania

Maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką. Kwota dotacji uzależniona jest od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku wynosi 7 tys. zł.

Co można m.in. zaliczyć do kosztów kwalifikowanych:

  • instalacja odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych) Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek na mikroinstalację fotowoltaiczną wynosi 30 tys. zł. Należy pamiętać, że pomoc na instalację w ramach programu udzielana jest w formie pożyczki.
  • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła:
    • powietrzna pompa ciepła (powietrze/woda, powietrze/powietrze) z osprzętem. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na budynek jednorodzinny/wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym wynosi 30 tys. Zł.
    • gruntowa pompa ciepła (grunt/woda, woda/woda) z osprzętem. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na budynek jednorodzinny/wydzielony lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym wynosi 45 tys. zł.

Czyste powietrze a inne dotacje

Ulga termomodernizacyjna na panele fotowoltaiczne oraz programy gminne (warunkiem jest nie przekroczenie 100% kosztów kwalifikowanych) mogą łączyć się z dotacjami w programie ,,Czyste powietrze”, natomiast nie można tego zrobić z innymi dotacjami rządowymi m.in. z programem „Mój prąd”.